Zjednodušte vývoj, nasazování a údržbu s našimi řešeními DevOps

Od automatizace kanálů CI/CD přes implementaci robustních strategií řízení a verzování až po řešení pro efektivní pracovní postupy a zrychlení vývoje.

  • Správa prostředí Salesforce
  • Implementace Salesforce DX
  • Nástroje pro automatizaci
  • Řízení verzí a správa verzí
DevOps

Správa prostředí Salesforce

Efektivní práce se Salesforce, která zahrnuje vývoj, testování a produkci, spočívá v expertní správě prostředí spadající do ekosystému Salesforce. NUBES Tech díky zkušenostem s Enterprise společnostmi dokáže nastavit procesy pro hladkou konfiguraci a synchronizaci těchto prostředí, díky čemuž je i vývoj a nasazování konzistentní a bezproblémový.

Implementace Salesforce DX

Salesforce DX je sada nástrojů a postupů zaměřených na zlepšení vývojářských zkušeností s platformou Salesforce. Salesfoce DX vývojářům umožňuje pracovat přímo se zdrojovým kódem a používat moderní vývojové postupy, jako je verzování, nepřetržitá integrace a automatizované testování.

Automatizační nástroje Salesforce

Tyto nástroje automatizují procesy v ekosystému Salesforce od načítání dat, testování až po nasazování. Pomáhají zefektivnit opakující se úkony, zvyšovat efektivitu a snižovat manuální chyby, což v konečném důsledku zvyšuje produktivitu a urychluje vývojové cykly.

Řízení verzí a správa verzí

Řízení verzí zahrnuje sledování změn zdrojového kódu v průběhu času, umožňuje spolupráci mezi vývojáři a poskytuje možnosti navracet se k předchozím verzím v případě potřeby. Správa verzí zahrnuje plánování, nasazení změn do produkčních prostředí řízeným a efektivním způsobem, což zajišťuje stabilitu a minimalizaci poruch.

DevOps

Se Salesforce využijete naplno potenciál vašeho podnikání

Náš tým zkušených Salesforce profesionálů zajistí hladkou a bezpečenou implementaci Salesforce, která bude v souladu s vašimi obchodními cíli. Poznejte, jak naše Salesforce poradenství dokáže transformovat i váš byznys.

User-Centered UI/UX Design

We prioritize creating seamless, user-centric experiences through thoughtful interface and interaction design.

Responsive UI/UX Solutions

Our expertise lies in crafting responsive UI/UX designs that adapt seamlessly to various devices and screen sizes.

Visual Excellence & Innovation

We specialize in crafting visually stunning UI/UX designs that captivate users and enhance brand identity.

Streamlined User Journeys

We focus on optimizing user journeys, making them intuitive and efficient to ensure a smooth user experience.

Accessibility-First Design

Our commitment to accessibility drives us to create UI/UX designs that are inclusive and cater to diverse user needs.

Prototype and Wireframe Expertise

We leverage prototyping and wireframing to bring conceptual ideas to life, providing a tangible vision for your project.

Request a quote

Need any help for Business We are ready to help

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Získejte bezplatnou konzultaci

Váš obchodní úspěch je naše poslání

Efektivní Salesforce řešení pro obchodní operace, které běží jako po drátkách. Vaše každodenní práce se Salesforce CRM dostane úplný nový rozměr.

Arrow Image