Naplnění obchodního potenciálu s implementací Salesforce

Chápeme, že úspěšná adopce Salesforce řešení závisí na efektivním tréninku nových uživatelů, což jde ruku v ruce se strategickým change managementem

  • Analýza požadavků, návrh řešení
  • Migrace dat
  • Školení uživatelů a change management
  • Poimplementační podpora
Salesforce Implementace

Analýza požadavků a návrh řešení

Naše spolupráce nemůže začít jinak než hloubkovou analýzou vašich obchodních potřeb, cílů a výzev. Tento základní krok slouží jako podklad k návrhu řešení, které nejen odpovídá vašim cílům, ale také plně využívá schopnosti platformy Salesforce.

Migrace dat

Migrace dat ze starších systémů na Salesforce je kritickým krokem, bez kterého se plná adopce neobejde. Naši odborníci jsou zběhlí v řešení těchto výzev a zajišťují hladkou migraci, která udržuje integritu dat a minimalizuje provozní poruchy.

Školení uživatelů a change management

Klíčem k úspěšnému přijetí Salesforce platformy není jen technologie jako taková, ale také lidé, kteří ji používají. Náš přístup zahrnuje školení uživatelů v kombinaci se strategickým řízením změn, které umožňují vašemu týmu plně přijmout Salesforce, a zároveň zajistit hladký organizační přechod.

Podpora po implementaci

Naše podpora přesahuje fázi implementace. Zavazujeme se k vašemu dlouhodobému úspěchu a nabízíme komplexní poimplementační podporu a s ní spojenou údržbu, abychom zajistili, že se vaše Salesforce platforma bude rozvíjet synchronizovaně s vašimi obchodními potřebami.

Salesforce Implementace

Se Salesforce využijete naplno potenciál vašeho podnikání

Náš tým zkušených Salesforce profesionálů zajistí hladkou a bezpečenou implementaci Salesforce, která bude v souladu s vašimi obchodními cíli. Poznejte, jak naše Salesforce poradenství dokáže transformovat i váš byznys.

User-Centered UI/UX Design

We prioritize creating seamless, user-centric experiences through thoughtful interface and interaction design.

Responsive UI/UX Solutions

Our expertise lies in crafting responsive UI/UX designs that adapt seamlessly to various devices and screen sizes.

Visual Excellence & Innovation

We specialize in crafting visually stunning UI/UX designs that captivate users and enhance brand identity.

Streamlined User Journeys

We focus on optimizing user journeys, making them intuitive and efficient to ensure a smooth user experience.

Accessibility-First Design

Our commitment to accessibility drives us to create UI/UX designs that are inclusive and cater to diverse user needs.

Prototype and Wireframe Expertise

We leverage prototyping and wireframing to bring conceptual ideas to life, providing a tangible vision for your project.

Request a quote

Need any help for Business We are ready to help

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Získejte bezplatnou konzultaci

Váš obchodní úspěch je naše poslání

Efektivní Salesforce řešení pro obchodní operace, které běží jako po drátkách. Vaše každodenní práce se Salesforce CRM dostane úplný nový rozměr.

Arrow Image