Zjednodušte své operace pomocí vlastních integračních řešení Salesforce

Zvyšte efektivitu svého podnikání s s efektivními integracemi vašich systémů s platformou Salesforce. Naše řešení vždy reflektují vaše potřeby a zajištění hladké integrace se stávajícími systémy je často klíčem k úspěšné adopci celéhé Salesforce CRM. Náš tým zkušených profesionálů se věnuje zlepšování vašich provozních a pracovních postupů mimo jiné prostřednictvím strategické integrace stávajících systémů do Salesforce prostředí.

  • Integrační strategie a plánování
  • Návrh systémové architektury
  • Integrace API (REST, SOAP)
  • Starší systémové integrace, synchronizace dat
Salesforce integrace

Integrační strategie a plánování

Náš proces začíná společným úsilím, jejíž cílem je vytvoření podrobné integrační strategie, plně v souladu s vašimi obchodními cíli. Naši odborníci hodnotí vaše stávající systémy a procesy, určují příležitosti pro integrace a definují tak strategický plán, který zajistí bezproblémovou a efektivní cestu integrace.

Systémová architektura

Naši zkušení architekti mají za úkol vytvořit solidní systémovou architekturu, která slouží jako páteř vaší Salesforce integrace. Zaměřujeme se na škálovatelnost, flexibilitu a výkon a vytváříme řešení, které podporuje vaše okamžité potřeby a zároveň připravuje cestu pro budoucí růst.

Integrace prostřednictvím API (REST, SOAP)

Odbornost v integračních API řešeních je jednou z našich hlavních silných stránek, Využíváme standardní protokoly, jako jsou REST a SOAP, které spolupracují hladce se Salesforce a s aplikacemi třetích stran, vašimi vlastními systémy nebo externími databázemi. Naše řešení zajišťují bezpečnou, spolehlivou výměnu dat a bezproblémovou systémovou komunikaci.

Starší systémová integrace, synchronizace dat

Využíváme našich rozsáhlých zkušeností a víme, že často není jiné cesty, než integrovat Salesforce i se staršími systémy. Ctíme hodnotu vašich starších systémů a maximalizujeme jejich smysluplné využití i díky Salesforce integraci. Náš přístup zahrnuje implementaci a synchronizaci dat za účelem eliminace nadbytečných procesů a nesystémových řešení, které narušují soudržnost vašich systémů.

Salesforce integrace

Se Salesforce využijete naplno potenciál vašeho podnikání

Náš tým zkušených Salesforce profesionálů zajistí hladkou a bezpečenou implementaci Salesforce, která bude v souladu s vašimi obchodními cíli. Poznejte, jak naše Salesforce poradenství dokáže transformovat i váš byznys.

User-Centered UI/UX Design

We prioritize creating seamless, user-centric experiences through thoughtful interface and interaction design.

Responsive UI/UX Solutions

Our expertise lies in crafting responsive UI/UX designs that adapt seamlessly to various devices and screen sizes.

Visual Excellence & Innovation

We specialize in crafting visually stunning UI/UX designs that captivate users and enhance brand identity.

Streamlined User Journeys

We focus on optimizing user journeys, making them intuitive and efficient to ensure a smooth user experience.

Accessibility-First Design

Our commitment to accessibility drives us to create UI/UX designs that are inclusive and cater to diverse user needs.

Prototype and Wireframe Expertise

We leverage prototyping and wireframing to bring conceptual ideas to life, providing a tangible vision for your project.

Request a quote

Need any help for Business We are ready to help

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Získejte bezplatnou konzultaci

Váš obchodní úspěch je naše poslání

Efektivní Salesforce řešení pro obchodní operace, které běží jako po drátkách. Vaše každodenní práce se Salesforce CRM dostane úplný nový rozměr.

Arrow Image